Tsunami-regning: Over 1.100 milliarder

Jordskjelvet og tsunamien som rammet Japan i mars, forårsaket skader for nærmere 1.150 milliarder kroner, anslår myndighetene.

Tsunamien herjer i Japan. (AP Photo/NHK TV)
Politikk

Boliger og fabrikker ble påført skader for over 700 milliarder kroner, mens det trolig vil koste 150 milliarder kroner å sette i stand veier og havneanlegg som ble ødelagt.Jordbruk og fiskerinæringen ble påført skader for nærmere 130 milliarder kroner, mens det trolig vil koste 75 milliarder kroner å sette i stand statlige bygninger som ble ødelagt av jordskjelvet og tsunamien som fulgte.Rundt 23.000 mennesker omkom da et kraftig jordskjelv rammet Stillehavet utenfor nordøstkysten av Japan 11. mars og forårsaket en kraftig tsunami som skylte inn over land.Kostnadene knyttet til nedsmeltingen av reaktoren ved atomkraftverket Fukushima Daiichi er ikke tatt med i myndighetenes anslag.Heller ikke de indirekte kostnadene naturkatastrofen påførte Japan, blant annet i form av redusert industriproduksjon som følge av kraftmangel.Økonomer konstaterer at Japan i år vil oppleve lavere økonomisk vekst enn forventet som følge av jordskjelvet og tsunamien i mars.De samme økonomene mener imidlertid at gjenoppbyggingen etter ødeleggelsene på lengre sikt vil bidra til å skape ny fart i økonomien, og at den økonomiske veksten trolig vil bli høyere enn det myndighetene har lagt opp til. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv