1.100 norske soldater kjemper mot dataangrep

I Forsvaret jobber nesten én av ti ansatte med å hindre dataangrep.

Foto: Scanpix

Selv om Norges cyberforsvar formelt ikke regnes på linje med hæren og flyvåpenet, så dreier det seg i realiteten om utviklingen av en ny forsvarsgren, skriver Aftenposten.Antall ansatte i Forsvarets Informasjonsinfrastruktur (INI) har vokst fra 400 i 2009 til 1.100 i dag. I tillegg er det folk som jobber med datasikkerhet innenfor de ulike våpengrenene.Det totale antallet ansatte i Forsvaret ligger rundt 15-16.000. Brigade Nord, som utgjør størsteparten av Norges evne til bakkestrid, har 2.300 ansatte og 2.300 vernepliktige når enheten er fullt oppsatt. (©NTB)