I mai i år ble det besluttet at nødnettet skal bygges videre ut. Utbyggingen betegnes som «en av de største satsningene på samfunnssikkerhet noen gang».Loggene fra nødnettet viser at det ble sendt 15.000 meldinger mellom politi, brann- og helsevesen i Oslo sentrum og rundt Utøya.- Det nye nødnettet som er under utbygging, gjorde at politi, helsevesen og brannmannskaper kunne kommunisere mye bedre enn de ellers ville gjort, sier avdelingsleder Dagfinn Sjøvik i Direktoratet for nødkommunikasjon til Aftenposten.no.Ifølge Direktoratet for nødkommunikasjon bidro den delen av nødnettet som er ferdig utbygd til at beredskapen var bedre enn den ellers ville vært. Nødnettet har vært en prøveordning i Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold politidistrikter. I mai i år vedtok Stortinget for å bygge nettet videre ut, til en pris på 4,7 milliarder kroner.