Ahus anmeldt for arbeidstids-overtramp

Arbeidstilsynet har anmeldt Akershus universitetssykehus til politiet for brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Foto: Scanpix
Politikk

- Vi er blitt informert om politianmeldelsen og tar denne svært alvorlig, sier administrerende direktør for Ahus, Hulda Gunnlaugsdottir.Anmeldelsen er resultatet av et tilsyn som ble gjennomført i mars/april i år. Ledelsen innrømmer at dette lenge har vært et svakt punkt ved sykehuset.- Vi kjenner foreløpig ikke innholdet i politianmeldelsen, og kan derfor ikke kommentere denne. Men vi vet at vi gjennom flere år har hatt utfordringer med håndtering av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, sier Hulda Gunnlaugsdottir.Sykehuset har allerede satt i verk flere tiltak for å bedre situasjonen. Blant dem er månedlig rapportering av brudd på bestemmelsene, instruks til ledere om at driften skal organiseres slik at brudd ikke skjer og et eget ressursteam som følger opp avdelinger med særlige utfordringer.Arbeidstilsynet har foreløpig ikke gått ut med detaljer om hva anmeldelsen gjelder. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv