Anker bompengekontrakt

Trafikverket i Sverige vil anke dommen etter at forvaltningsretten i Falun ga klager medhold i saken om en bompengekontrakt i Gøteborg.

Foto: Scanpix

- Forvaltningsretten har besluttet å anke om ett av kravene, kravet om usynlig lys, strider mot loven om offentlig innkjøp. Trafikverket anser at kravet om usynlig lys er berettiget, men medgir at argumentasjonen kanskje ikke har vært tilfredsstillende tydelig og anker dermed dommen, heter det, melder TDN Finans.Saken gjelder en kontrakt, fra 6. april 2011, om kontrakt om levering av bompengesystem i Gøteborg.