- Vi oppfatter dette som enda et uttrykk for det norske folks medfølelse med ofrene etter terroren i Oslo og massakren på Utøya, og at de svarer på vold med mer demokrati, sier assisterende partisekretær Odd Erik Stende.Det er Synovate som har gjort målingen for Dagbladet, og den er tatt opp i dagene 29-30 juli.Målingen er gjort med et utvalg på 500 personer, mot vanligvis 1.000.- Målingen er tatt opp på et ekstraordinært tidspunkt. Utvalget er halvparten av det vi vanligvis bruker. Det betyr betydelige feilmarginer. Men målingen tyder på at Arbeiderpartiet har vunnet oppslutning etter terrorangrepene, sier direktør i Synovate, Erik Dalen til Dagbladet.Målingen gir Høyre en oppslutning på 23,7 prosent mot 28,5 prosent i junimålingen. Fremskrittspartiet får 16,5 prosent mot 19,5 prosent sist. SV får 4,5 prosent, Kristelig Folkeparti 4,4 prosent, mens Senterpartiet og Venstre ifølge målingen ender på 3,8 prosents oppslutning..I en meningsmåling Sentio gjorde for Sunnmørsposten etter terrorangrepene som ble offentliggjort fredag, økte Arbeiderpartiet sin oppslutning med over 10 prosentpoeng til 38,7 prosent.