Bistandsmilliarder hoper seg opp på FN-konti

En kommende NORAD-rapport viser at fire av FNs største bistandsorganisasjoner har milliarder av ubrukte dollar på konto, ifølge Fox News.

FN-bygningen i New York Foto: Scanpix/Arkiv: Pressens Bild

Til sammen skal de fire organisasjonene ha samlet opp over 66 milliarder ubrukte kroner i løpet av 2009, skriver Fox News. Det tilsvarer i så fall 84 prosent av alt de hadde fått inn i løpet av året.Organisasjonene som er evaluert, er FNs utviklingsprogram (UNDP), Verdens matvareprogram (WFP), FNs barneprogram (UNICEF) og FNs befolkningsfond (UNFPA).HemmeligstempletRapporten er foreløpig konfidensiell. Den er bestilt av NORAD, direktoratet for utviklingssamarbeid, og vil ferdigstilles i august, skriver Dagbladet. Norad gjennomfører evalueringer av bistandsprosjekter som får støtte over det norske utviklingsbudsjettet.Fox News har kun sett på høringsnotatet til rapporten. Dette skal nå gjennomgås av de berørte organisasjonene, som kan rette på eventuelle faktafeil og komme med kommentarer.