Denne ukens konkurser

Det ble åpnet 20 nye konkurssaker i uken fra 25. til 31. juli. Møre og Romsdal og Akershus er fylkene med flest nye konkurser.

Foto: iStockPhoto

Akershus

 • EDGE CONSTRUCTION ASEDGE CONSTRUCTION AS
 • NORPOWER PARTS ASNORPOWER PARTS AS
 • TRIADEN TRAFIKKSKOLE ASTRIADEN TRAFIKKSKOLE AS
Oppland
 • STUDIO H ASSTUDIO H AS
Buskerud
 • BLOMSTERBUTIKKEN HURUM OG RØYKEN ASBLOMSTERBUTIKKEN HURUM OG RØYKEN AS
 • MULTISERVICE RENHOLG OGMULTISERVICE RENHOLG OG
Vestfold
 • E W RESTAURANTDRIFT ASE W RESTAURANTDRIFT AS
 • FM GROUP NORGEFM GROUP NORGE
Aust-Agder
 • SØRØSTBYGG ASSØRØSTBYGG AS
 • A-TECH PROFFSERVICE AA-TECH PROFFSERVICE A
Rogaland
 • BOBIL & VOGN ASBOBIL & VOGN AS
 • DESIGN & GAVER ASDESIGN & GAVER AS
Hordaland
 • FANA BYGGMESTERFORRETNING ASFANA BYGGMESTERFORRETNING AS
 • SENATOR UNISERVICE ASSENATOR UNISERVICE AS
Møre og Romsdal
 • HARAM BYGGSERVICE ASHARAM BYGGSERVICE AS
 • BRUNVOLL FISK ASBRUNVOLL FISK AS
 • IRIS BLOMSTERHANDEL ASIRIS BLOMSTERHANDEL AS
Nord-Trøndelag
 • BARISTEN ASBARISTEN AS
Nordland
 • PIZZANOR ASPIZZANOR AS
Troms
 • BÆRPLUKKER ASBÆRPLUKKER AS