ESA gir Norge 2 måneders frist

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener Norge etter regelendringer fortsatt bryter EUs bygningsenergidirektiv. De gir regjeringen en frist på to måneder til å endre reglene.

Euro-skulpturen utenfor den Europeiske sentralbanken i Frankfurt - AP Photo/Michael Probst

I 2009 ble Norge dømt i EFTA-domstolen for ikke å ha gjennomført bygningsenergidirektivet i tide. De nye reglene Norge deretter vedtok for å imøtekomme direktivet, var imidlertid ikke gode nok, ifølge ESA.Mandag vedtok ESA å gi en siste advarsel til Norge. ESA kan bringe saken inn for EFTA-domstolen igjen dersom Norge ikke gjør de nødvendige endringene innen to måneder etter å ha mottatt advarselen.Direktivet omhandler blant annet en energimerkeordning for bygninger og krav til energibruk for nye bygg.Overvåkingsorganet godkjente imidlertid mandag norske myndigheters innføring av Energifondsordningen, som har som mål å øke fornybar energiproduksjon og energisparing med til sammen 40 terrawattimer i perioden 2001-2020. Ordningen er godkjent fram til 2016.(©NTB)