Fitch er kritisk og advarer

Fitch advarer om at de kan konkludere med at Hellas har misligholdt statsgjelden.

Fitch advarer om at det kan konkluderer med at Hellas har misligholdt gjelden, fordi redningspakken på 159 milliarder euro også inneholder et punkt om at obligasjonseierne må ta deler av kostnaden, nærmere bestemt 50 milliarder euro.I følge FT.com har Institute of International Finance uttalt at redningspakken impliserer et nåverditap på 20 prosent for banker og eiere av greske statsobligasjoner.Det vil ikke nødvendigvis føre til nedgradering av greske obligasjoner, men av Hellas som utsteder, heter det.Det betyr at de nye lånene, med maks 3,5 prosent rente, som skal erstatte de gamle med høyere yield, kan få status som søppel av Fitch.Det store spørsmålet, hvis det skjer, er hvem som vil kjøpe og eie søppelobligasjonene med 3,5 prosent rente.