Forsikring gir ingen sikkerhet for investorene

Sannsynligheten for at Hellas, Portugal, Irland, Spania og Italia skal misligholde statsgjelden stiger videre for hver dag som går. Det er mulig å betale en høy premie for å forsikre seg mot tap, men det er ikke sikkert det heller hjelper, forklarer analysesjef for kreditt i First Securities, Pål Ringholm.

First Securities - Pål Ringholm - Foto: Finansavisen

Credit default swaps, som er prisen investorer er villig til å betale for å forsikre seg mot tap på kursfall eller mislighold på statsgjeld, stiger videre for hver dag som går.Tirsdag noteres credit default swaps for Hellas til 3.086,97. Det betyr at det koster nesten 3,1 millioner euro å forsikre 10 millioner euro i statsgjeld mot tap (30,87 prosent). Sannsynligheten for at gjelden skal misligholdes er, i følge CMA Datavision, på 88,32 prosent.Det er også oppgang i credit default swaps for de andre landene i sør-europa. Spania har størst oppgang av de 5 og både Spania, Hellas og Italia er med i oversikten over de 8 landene med størst oppgang.Forsikring mot tapSiden det er mulig å forsikre seg mot tap på lån til de sør-europeiske landene får vel investorene dekket sine tap? Eller kanskje det ikke er så mange som har forsikret seg?- Hvem må utbetale forsikringssummen dersom investorene taper på lån til disse landene? - Dette markedet for kredittderivater er ikke transparent og volumet er ikke veldig stort, sier kredittanalytiker Pål Ringholm, First Securities, til HegnarOnline.Han forklarer at det i stor grad er amerikanske banker som er motpart, men at de trolig har hedget seg igjen.Det er heller ikke gitt at man får igjen det tapte selv om man er forsikret. Det vil i så fall bli avgjort av en komite i ISDA (International Swaps and Derivatives Association ), forklarer han.Hvis et land faktisk misligholder gjelden, og ikke betaler renter og avdrag som avtalt, står man sterkt, men om partene kommer frem til en gjeldsordning er det ikke sikkert at forsikringen står så sterkt.Da må den nevnte komiteen avgjøre om det kan regnes som et tap, og i tilfellet hvor stor del av tapet som skal dekkes, forklarer Ringholm.Flere spørsmål og svar rundt gresk statgjeld