Gresk mistro til fremmed innblanding

Grekernes skepsis til innblanding fra utlandet har sterke historiske røtter. Mange føler at omverdenen er ute etter Hellas, mens det lille landet står med ryggen mot veggen.

Protester i Athen i Hellas, juni 2011. Foto: AP

Overalt i Hellas finnes det spor etter fremmede makter som har ønsket å råde over landet helt sør i Europa. Persere, korsfarere, tyrkere og tyskere, rekken av inntrengere som har forsøkt å sikre seg en bit av det solfylte landet med de mange øyene og rike kulturminner.Så selv om grekerne først og fremst anklager sine egne politikere for å ha satt landet i bunnløs gjeld, er sinnet også rettet mot Tyskland, EU og Det internasjonale pengefondet IMF.De lar etter manges mening Hellas ta støyten for et mye større problem: finanssystemet og vestlige makters behov for å redde seg selv og sine egne banker.Følelsen av å bli utnyttet blir ikke mindre av at enkelte tyske politikere og tabloidaviser har tatt til orde for at Hellas bør selge noen av øyene sine og sågar Akropolis for å betjene statsgjelden.Grekere flest reagerer sterkt på hvordan årsakene til krisen i gresk økonomi blir fremstilt i utenlandsk presse, der fokuset gjerne har vært på tidlig pensjonsalder og andre rause velferdsordninger. (©NTB)