Investorene mindre redde for mislighold

Investorene kan være litt mindre urolige for gjeldsituasjonen i Hellas. Credit default swaps faller kraftig.

Credit default swaps for Hellas faller kraftig og er ned 13 prosent fra tirsdagens rekord. Det betyr at det er mindre etterspørsel etter å forsikre seg mot tap på mislighold eller kursfall på gresk statsgjeld.Sannsynligheten for at Hellas skal misligholde gjelden faller også med nesten 3 prosentpoeng, til 85,18 torsdag formiddag, i følge CMA Datavision.Den samme tendensen gjør seg også gjeldende for Portugal, Irland, Spania og Italia. Italia faller sågar ut av oversikten over de 10 landene i verden med høyest sannsynlighet for mislighold.Det kan bety at investorene er mindre urolige for tap, og at de mener de nye signalene fra Frankrike og Tyskland, om enighet om en ny redningspakke for Hellas, tilsier at premien på å forsikre seg er for høy.Hvis private investorer og banker bare må ta en haircut/tap på 14 - 28 prosent, tilsier det i seg selv et fall i credit default swaps.Markit iTraxx SovX Western Europe Index for default swaps, som dekker 15 europeiske lands statgjeld, er ned tilsvarende som for Hellas.