Fiskerinæringen i EU og Norge krever en rekke tiltak mot det hensynsløse og uansvarlige makrellfisket til Island og Færøyane, melder Fiskebat.no.Det kom frem under et møte med EUs fiskerikommisjonær Maria Damanaki.Hun presenterte en felles fempunktsplan med opptrapping av tiltak mot Island og Færøyane.Blant annet vil Fiskerinæringen at det skal foretas en inspeksjon på Island og Færøyene, for å kontrollere forholdene. Videre vil de fryse aktuelle samtaler med Island til landet føyer seg etter satte fiskeregler og i tillegg innføre en midlertidig utestengelse av import av fisk og fiskeprodukter fra de to nevnte landene.Fiskerinæringen i Norge og EU reagerer på at Færøyene og Island har økt sin andel av makrellfiske fra 5 til 46 prosent. At Færøyene vurderer å utstede nye fiskekvoter til selskaper som regnes som ulovlige og frykter at forstyrrelser i makrellfisket vil føre til helsemessig forverring for makrellen, som per i dag regnes som frisk og sunn.