Må vurdere nye lister etter terrorangrepene

Flere av de drepte og savnede AUF-erne står oppført som valgkandidater i høst. Det er opp til de lokale valgstyrene å avgjøre hva de vil gjøre med listene.

Foto: Scanpix - Illustrasjon

Fristen for å nominere personer til årets kommune- og fylkestingsvalg har gått ut, så det er ikke mulig å bytte ut navn på listene. Statssekretær Anne Beathe Tvinnereim i Kommunal- og regionaldepartementet sier til Nationen at situasjonen reiser flere problemstillinger.- Det blir opp til valgstyrene å avgjøre om de ønsker å trykke de nye listene eller bruke de som allerede er trykket opp. Jeg vil oppfordre dem til å ha kontakt med både partiene og de pårørende for å finne den beste løsningen. Kanskje vil noen ønske å hedre den drepte ved å la navnet stå. Det vil nok også være et spørsmål om det er praktisk mulig å trykke nye lister, sier hun.Det har også tidligere hendt at personer som stiller til valg, har dødd. Vanlig prosedyre etter valgloven er da at partiet får stemmen, men at personstemmen faller bort.