Kredittratingbyrået Moody's nedgraderer Hellas tre hakk til, fra Caa1 til Ca, melder TDN Finans.Dette er den nest laveste ratingen Moody's har og byrået melder at private kreditorer vil få betydelige tap på sine statsobligasjonsbeholdninger etter de nye forslagene, og viser til at IIF har indikert tap på over 20 prosent.Kredittratingbyrået sier de vil se nærmere på risikoprofilen når gjeldsløsningen er gjennomført.Standard & Poor's kuttet Hellas til CCC den 13. juni, til den laveste for noe land, mens Fitch fulgt opp med et tilsvarende kutt den 22. juli.Standard & Poor's har også sagt at det vil kutt ratingen for Hellas til "default rating" - mislighold - når redningsplanen, med konverteringen av gjeld er gjennomført og tapene for långiverne er konstatert, melder Bloomberg.