News Corp ber USA-ansatte bevare mulige bevis

De ansatte i den amerikanske avisa New York Post er instruert av News Corporation om å ta vare på all eventuell dokumentasjon på telefonavlytting eller bestikkelser.

News Corps Rupert Murdoch - Foto: CC/World Economic Forum

Det kommer fram av to dokumenter som fredag ble sendt ut til de ansatte i avisa, ifølge TV-stasjonen CNN.New York Post er eid av Rupert Murdochs mediekonsern News Corp. Selskapet er i Storbritannia trukket inn i en omfattende medieskandale etter at flere av selskapets britiske aviser er under etterforskning for telefonavlytting.- Med umiddelbar virkning, og inntil annen beskjed blir gitt, må du og dine ansatte forholde dere til denne ordren: Ikke ødelegg, kvitt dere med, endre eller forandre noen potensielt relevante dokumenter, heller ikke dersom dokumentene er av slik art at de normalt sett ville blitt destruert, skriver News Corps jussavdeling i brevet.Dokumentene de ansatte bes om å bevare inkluderer alt som kan tyde på at «noen har fått tilgang til telefoner eller andre personlige data som tilhører tredjeparter uten å innhente tillatelse», eller som viser at «det er blitt gjort ulovlige betalinger til offentlige tjenestemenn».Det understrekes i brevet at ingen har gjort noe galt, men at selskapet i lys av utviklingen i Storbritannia vil sørge for at alt blir gjort riktig.Dokumentene tyder imidlertid på at dette også er arbeidsmetoder som kan ha blitt benyttet i USA, hevder CNN, som har fått tilgang til brevet.