Nye bankregler kan gi høyere rente

EU-kommisjonen foreslår strengere regler for Europas banker. I Norge vil Finanstilsynet tilpasse seg og varsler forslag til lovendringer allerede i september.

Foto: iStockphoto

Direktør for finans og forsikring i Finanstilsynet, Erik Lind Iversen, sier til NTB at deres forslag til departementet vil følge opplegget fra EU. Det betyr at bankene må styrke sin egenkapital og likviditet.For kundene kan det bety at rentene vil øke fordi bankene trenger bedre marginer - for eierne kan det bety at bankene må redusere utbyttet.- Økt finansiell stabilitet i Europa er likevel viktigere for Norge og nordmenn enn mindre endringer i renter og utbytte, sier Lind Iversen. Han regner ikke med å møte noen motstand i finanssektoren mot det nye direktivet fra Brussel, så lenge norske og europeiske banker blir behandlet likt.Selv om de nye reglene skyldes erfaringene fra finanskrisen i 2008, bekrefter Lind Iversen at den aktuelle gjeldskrisen i Sør-Europa kan skape ekstra problemer for mange europeiske banker når de nye reglene gjennomføres.- Både de skjerpede reglene og dagens gjeldskrise er utløst av den samme finanskrisen, men det er ingen direkte sammenheng mellom hjelpepakkene til Hellas og kommisjonens skjerpede regler for bankene, sier Lind Iversen.EUs nye regelverk får full støtte i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNO). (©NTB)