- Redningslån med lav rente til Hellas som ble besluttet på et EU-møte forrige uke gir samme effekt som euro-obligasjoner, sa Hellas' statsminister Giorgios Papandreou ifølge Reuters.Papandreou har vært en forkjemper for Euro-obligasjoner, men en rekke euro-land med Tyskland i spissen har stilt seg negative til dette.Nå vil Hellas få låne til 3,5 prosent fra europeiske partnere i EU. Dette er en rente like over det Tyskland må betale når de utsteder statsobligasjoner.