Raskere utsending av domfelte utlendinger

En endring i utlendingsforskriften gjør at myndighetene kan sette i gang prosessen med soning i hjemlandet straks en utlending tiltales i en straffesak i Norge.

Fly går inn for landing. Foto: Scanpix
Politikk

Justisdepartementet håper med dette å få gjennomført utvisningen tidligere, for å spare norske fengselsplasser og øke antallet kriminelle utlendinger som blir sendt hjem hvert år.I dag har de straffedømte tre uker på seg fra dommen faller til å besvare Utlendingsdirektoratets vedtak om soningsoverføring.- Deretter kommer mulighet for å anke til Utlendingsnemnda (UNE). Ved å sende varsel til personen som skal sendes ut, og til Kriminalomsorgen så snart det er tatt ut tiltale, kan utvisningsprosessen gå parallelt med straffesaken, sier statssekretær Pål K. Lønseth i Justisdepartementet til NTB.Dermed kan enkelte i beste fall settes rett på første fly til hjemlandet etter at dommeren slår klubba i bordet, håper departementet.

Nyheter
Næringsliv