Republikansk forslag avvist i Senatet

Demokratene kom sent fredag med nye innrømmelser for å få til et kompromiss og unngå en dramatisk gjeldskrise for USA. Men tre dager før fristen går ut for å heve gjeldstaket er det fortsatt dyp og bitter splittelse i Kongressen.

Kilde: http://reid.senate.gov/

Tidligere på kvelden greide presidenten i Representantenes hus, John Boehner, å få med seg nok republikanere til å vedta en sparepakke i Representantenes hus. Men kort etter ble forslaget lagt dødt da det ble nedstemt i Senatet.59 senatorer stemte mot forslaget til Boehner, mens 41 stemte for. Flere republikanerne som ønsker seg enda dypere kutt enn Boehner foreslo, sluttet seg til de 53 demokratene som stemte imot.Etter flere ukers ørkesløse tautrekkinger mellom partiene og innenfor det republikanske partiet banes dermed veien for seriøse drøftinger om kompromissforslag som kan føre til at gjeldstaket på 14.300 milliarder dollar heves, og USA unngår å misligholde statsgjelden.