Alternativet til å heve det amerikanske gjeldstaket vil ryste Wall Streets grunnvoller og gi dramatiske konsekvenser for hele verden.Kredittanalysesjef i First Securities, Pål Ringholm, karakteriserer et "worst-case"-scenario med permanent amerikansk mislighold som "den risikofrie rentens død".- Basert på annenhåndskonsekvensene vil jeg tro politikerne blir enige, sier Pål Ringholm til HegnarOnline etter å ha understreket at han er finansanlytiker og ikke politisk analytiker.
USAs president Barack Obama jobber på spreng for å øke grensen som per i dag er på 14.294 milliarder dollar til 16.700 milliarder dollar. Dette må til for at landet skal kunne betale regningene sine.Pengepungen ventes å være tømt den 2. august og den 3. august er dermed USA ute av stand til å møte sine forpliktelser - dersom de ikke hever gjeldstaket.Pål Ringholm påpeker at USA har hevet gjeldstaket en rekke ganger tidligere og tror de skal kunne klare det en gang til.- Hvis de ikke gjør tidsriktig opp for seg, eller betaler det avtalte beløpet, så er de teknisk sett konkurs. Da må kredittratingbyråene sette seg ned og se på ratingen. Det kan være et temporært forhold eller permanent, sier Ringholm til HegnarOnline.Kredittanalytikeren legger til at kredittratingbyråene nok kan se gjennom fingrene med om dette er av midlertidig art, og det er snakk om en forsinkelse på grunn av teknikaliteter.Denne gangen har det vært betydelig fokus på amerikanernes gjeldstak, og det har gått politikk i saken. Republikanerne vil foreta større kutt enn Demokratene for å slippe unna skatteøkninger.Demokratene skal ha gitt opp kravet om skatteøkninger for å redusere USAs budsjettunderskudd, men det er fortsatt ikke godt nok for Republikanerne. Om republikanerne også får gjennomslag for sitt ønske om en midlertidig heving av gjeldstaket, betyr det at denne debatten slippes løs igjen midt i presidentvalgkampen neste år.