Stoltenberg: - Problemene ikke over for Europa

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) mener eurolandenes enighet om redningspakken for Hellas er viktig, men ikke løser de europeiske landenes grunnleggende gjeldsproblemer.

Jens Stoltenberg - Foto: Scanpix

- Problemene er ikke over, men dette er et viktig og positivt bidrag til å lette situasjonen for Hellas og redusere faren for at krisen sprer seg. Det er viktig for Hellas, men også for Norge og andre land at faren for tilbakeslag i europeisk økonomi, sier statsministeren til NTB.- De tiltakene som nå har kommet, vil bidra til å begrense gjeldskrisen, men mange land i Europa kommer til å leve i mange år med brutale innstramminger i budsjettene og med veldig vanskelig økonomi, mener Stoltenberg. Han frykter at også arbeidsløsheten vil holde seg på et høyt nivå i mange land.Gjeldskrisen fortsetter- Finanskrisen er ikke over, men har endret karakter til å bli gjeldskrise og arbeidsledighetskrise, påpeker statsministeren.- Alternativet til enigheten nå hadde vært at Hellas hadde sagt at de ikke hadde vært i stand til å betale renta på lånene sine. Det hadde vært alvorlig, fordi man da kunne opplevd det samme i 2008 og 2009, at økonomiene ville stoppet opp. Det ville også rammet Norge, sier Stoltenberg. Han understreker at det er farlig å tro at oljepengene vil hjelpe oss uansett.- Oljepengene er ingen garanti for at det går bra.