Nasjonalregnskapet for 2. kvartal viser at Sveriges BNP steg med 5,3 prosent, sammenlignet med samme kvartal året i forveien. Sammenlignet med 1. kvartal 2011, steg BNP sesongrenset med 1,0 prosent.Ikke kalenderkorrigert steg BNP med 4,8 prosent i årstakt i løpet av 2. kvartal.Det var ifølge SME Direkt ventet at BNP ville øke med 0,4 prosent, sammenlignet med 1. kvartal inneværende år, og 4,7 prosent med samme kvartal 2010.