Tilpasset soning mulig for Breivik

Kriminalomsorgen har mulighet til å etablere individuelt tilpassede soningsforhold som ivaretar både samfunnets og en domfelts sikkerhet, sier leder av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning, Marianne Vollan.

Terror-siktede Anders Behring Breivik fotografert i en politibil på vei fra retten til politihuset mandag 25.7. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen / SCANPIX
Politikk
Etter loven har alle domfelte krav på en rekke tiltak for å bli tilpasset samfunnet. Kriminalomsorgen skal også sørge for at den innsatte gjør en egen innsats for å motvirke nye straffbare handlinger.
På generelt grunnlagLivsvarig er mulig
På spørsmål om hvordan et slikt soningsregime kan gjennomføres i tilfellet Anders Behring Breivik, sier hun at det foreløpig er tale om en siktet som sitter i varetekt.- Så lenge han ikke har fått en dom, ønsker jeg ikke å spekulere på hvilken reaksjon han eventuelt blir idømt, sier Vollan.Hun bekrefter imidlertid på generelt grunnlag at det er enkelte ulikheter i det nærmere innholdet i straffegjennomføringen av tidsbestemt fengselsstraff og forvaring.- Forvaring kan forlenges utover lengstetid av domstolene og anvendes i situasjoner hvor det er fare for nye, alvorlige straffbare handlinger. Forvaring kan i ytterste konsekvens vare livet ut, og denne reaksjonen er først og fremst begrunnet av hensynet til samfunnets sikkerhet, sier Vollan.På spørsmål om hvordan Kriminalomsorgen kan tenke seg å rehabilitere den siktede i terrorsaken til en nyttig samfunnsborger, sier Vollan at hun bare vil uttale seg generelt.