Trygve Hegnar: - Straffen

Anders Behring Breivik bør få livstid i fengsel, skriver ansvarlig redaktør Trygve Hegnar i onsdagens Finansavisen.

Trygve Hegnar - Foto: Scanpix

Vi har hørt andre som mener at straffen burde begynne med å brekke hver finger, og deretter la ham råtne.Anders Behring Breivik kunne gitt seg selv dødsstraff, slik faren antyder, men når det ikke skjedde og vi - heldigvis - ikke har dødsstraff i Norge, og vi har en ekstremt mild og romslig soningspraksis i Norge, med Halden nye fengsel som det ekstreme, så kan vi ikke håpe på annet enn en dom som i praksis betyr livsvarig opphold bak murene.En massemorder som er så kynisk og veloverveid dreper (76 hittil), bør ikke få en sjanse til, skriver Hegnar.Les hele lederen i dagens Finansavisen.