Tyskland vil sanksjonere mot økonomiske sinker

EU-medlemmer som ikke føler reglene om størrelsen på statenes offentlige underskudd, må bli straffet med raskere sanksjoner fra EU, mener Tysklands finansminister.

Tysklands finansminister Wolfgang Schaüble. Foto: REGIERUNGonline/Chaperon

- Vi kunne raskt blokkere utbetalingene av subsidier fra de europeiske støtteordningene til land som har større underskudd enn det reglene tillater, sier finansminister Wolfgang Schaüble i et intervju som trykkes søndag i avisa Frankfurter Allgemeine.EUs stabilitetspakt forplikter medlemmene til å jobbe for en sunn økonomi, slik at det europeiske valuta- og økonomisamarbeidet ikke trues. En av reglene er at ingen land skal kunne ha offentlige underskudd på mer enn 3 prosent av brutto nasjonalprodukt. En annen er at ingen land kan ha mer statsgjeld enn tilsvarende 60 prosent av BNP.Flere europeiske land sliter med skyhøy statsgjeld, og det at landene ikke har respekt for stabilitetsreglene blir sett på som en av årsakene til den europeiske gjeldskrisen.I forrige uke kom IMF og EU til enighet om en ny redningspakke som skal hjelpe Hellas, men Schaüble sier det er svært viktig at EU heretter ikke venter til situasjonen nesten er ute av kontroll.De 17 landene i eurosamarbeidet forsøkte i mars i år å bli enige om strengere regler for økonomisk stabilitet, men flere land går imot innføring av automatiske sanksjoner i frykt for å miste politisk spillerom i hjemlandet.