Vil kjøpe valuta for 400 mill pr dag

Norges Bank vil i august kjøpe valuta for 400 millioner kroner hver dag til Statens pensjonsfond utland.

Foto: Finansavisen

- Behovet fondet har for valuta, blir delvis dekket fra statens direkte engasjement(SDØE) og delvis ved kjøp Norges Bank gjør i markedet, heter det i en melding fra Norges Bank fredag.For august måned vil Norges Bank kjøpe valuta for 400 millioner kroner hver dag.- Det er Finansdepartementet som fastsetter størrelsesorden på den månedlige avsetningen til fondet. Norges Banks kjøp av valuta er lik differansen mellom denne avsetningen og de anslåtte valutainntektene i SDØE, heter det.