Starbucks Corp. Chief Executive Officer, Howard Schultz, sier til Bloomberg at mer enn 100 ledere har fulgt hans eksempel med å boikotte støtten til politiske partier i USA.AOL-sjefen Tim Armstrong, J.C. Penney-sjefen Myron Ullman, Whole Foods Market-CEO Walter Robb og flere andre har blitt enige om å kutte partistøtten og heller bruke pengene på å ansette flere medarbeidere.Denne boikotten er sagt å fortsette til Kongressen finner en løsning på nasjonens økende gjeld.Onsdag ble det klart at underskuddet i USA har falt fra anslåtte 1,48 trillion dollar ved inngangen til året, tilsvarende 8 billioner kroner. Nå anslås det at underskuddet blir på 1,28 trillion dollar, tilsvarende knapt 7 billioner kroner.Dette utgjør likevel 8,5 prosent av årets ventede BNP i USA.På samme tid anslås det at arbeidsledigheten i USA bare vil falle til 8,5 prosent frem mot valget neste år.