11 av 77 AUF-døde sto på valglister

I alt 11 AUF-medlemmer som døde i Utøya-angrepet, sto oppført på valglister ved kommune- og fylkestingsvalget, opplyser kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) til NTB.

Statsminister Jens Stoltenberg på talerstolen under landsmøtet til Arbeidernes ungdomsfylking (AUF). Foto: Scanpix Andersen, Aleksander
Politikk

- Vi har nå fått bekreftet det endelige tallet. Det kan ifølge valgloven ikke nomineres nye kandidater. Partilister med navn på døde vil telle med, men eventuelle personlige stemmer blir strøket, sier Navarsete.Kommunalministeren understreker at kommunene rundt om i landet har kriseteam som vil ta hånd om de traumatiserte ungdommene som er vendt tilbake til sine hjemsteder, eller til vertskommuner der de bor på hybel.- Justisdepartementet, Helsedepartementet og mitt departement har ansvar for ulike deler av det kommunale apparatet, mens kommunene selv koordinerer. Særlig viktig er at de har eksperter på traumebehandling. Dette arbeidet vil ta tid og krever tett oppfølging, sier Navarsete til NTB.Hun legger til at departementet har fått tilbakemelding fra fylkesmennene om at alle kommuner har kriseteam som er operative. Kommunaldepartementet vil løpende vurdere om det er behov for ekstra traumeekspertise i enkelte kommuner.- Det som tsunamien viste, var hvor viktig det er å oppsøke dem som kommer hjem, og få vite hvem de er. Kommunene bør ha god kontakt med de lokale Ap-lagene, som ganske sikkert har en oversikt over hvem som har vært berørt, og som trenger hjelp, sier Navarsete.