260 milliarder kroner borte fra Oljefondet

Oljefondet merker at børsene faller. Mer enn 260 milliarder kroner kan ha forsvunnet siden årsskiftet (Oppdatert kl. 23:55)

Yngve Slyngstad Larsen, Håkon Mosvold
Politikk

Statens Pensjonsfond Utland - Oljefondet - har mandag en verdi på 2.907 milliarder kroner. Det er 170 milliarder kroner mindre enn ved siste årsskiftet.I første kvartal ble Oljefondet tilført 38 milliarder kroner fra statens overskudd. Hvis tilførselen har ligget på samme nivå i de påfølgende månedene, er fondet kanskje blitt tilført 90 milliarder kroner hittil i år.Men siden verdien samtidig har falt med 170 milliarder kroner, har da kanskje så mye som 260 milliarder kroner forsvunnet som dugg for solen hittil i år.Større tilførsel - større tap? Men fondet kan ha blitt tilført mer enn 90 milliarder kroner i årets 7 første måneder. For hele året har regjeringen regnet med at fondet skal tilføres 195,5 milliarder kroner. Da er det lagt til grunn en oljepris på 575 kroner. Mandag ligger den på 580 kroner.Blir fondet tilført 195,5 milliarder kroner i år, må det tilføres 52,5 milliarder kroner i de resterende kvartalene - 17,5 milliarder kroner i måneden. Med det utgangspunktet kan fondet ha blitt tilført 108 milliarder kroner pr. utgangen av juli. I så fall er det ikke forsvunnet 260 milliarder kroner, men kanskje så mye som 278 milliarder kroner.Nå er kanskje ikke pengene tapt, men det forutsetter at de investeringene som er gjort i aksjer, obligasjoner og eiendommer i London og Paris, stiger i verdi på lengre sikt.Regjeringen har lagt til grunn i stattsbudsjette for 2011 at verdien på Oljefondet skal være 3.350 milliarder kroner ved utgangen av året. For å klare det må fondets verdi nå stige med hele 443 milliarder kroner, tilsvarende 15,2 prosent.Statens Pensjonsfond Utland - Oljefondet - legger frem rapporten for 2. kvartal den 12. august.Følg utviklingen for oljefondet

Nyheter
Næringsliv