To døde på ferjekaia på fastlandssiden, én druknet og én ble erklært død på Ullevål sykehus i Oslo, opplyser direktør Bjørn-Inge Larsen i Helsedirektoratet til Aftenposten.Informasjonen har han fått fra Helse Sør-Øst.Alle de andre som svømte i land eller ble fraktet dit i båter, overlevde massakren.Seks overlevende etter de to terrorangrepene får fortsatt behandling ved Oslo universitetssykehus. To av dem ble skutt på Utøya, mens fire ble rammet av bomben i Regjeringskvartalet. Alle disse er alvorlig skadd, skriver avisa.Flere pasienter er de siste ukene sendt videre til lokalsykehus for rehabilitering.Helsedirektoratet er nå i gang med evalueringen av redningsarbeidet. Det innebærer blant annet at loggene fra alle aktørene blir sammenstilt.Ifølge helsedirektør Larsen opererer aktørene med noe ulike tidspunkter for de forskjellige episodene.Ifølge loggen til helseforetaket Vestre Viken, der blant annet sykehusene Asker og Bærum, Buskerud i Drammen og Ringerike i Hønefoss hører innunder, fikk AMK-sentralen den første meldingen om skuddene på Utøya klokka 17.24.