På en pressekonferanse torsdag forklarte representanter fra Oslo politidistrikt og Nordre Buskerud politidistrikt at politiet fryktet opp til fem gjerningsmenn med rifler og sprengstoff på Utøya. Politiet presenterte også utskrift av telefonsamtalene med Breivik.Men flere av bistandsadvokatene er kritisk til politiets forklaring, skriver VG.- Materialet politiet legger fram er selektivt og de tror det vil avvæpne den totale kritikken. Slik jeg har forstått det har han ringt flere ganger. Hvorfor kom han ikke fram? spør bistandsadvokat Sigurd Klomsæt.Klomsæt mener at politiet ikke håndterte anropene fra Breivik godt nok.- Hvorfor kan ikke politiet akseptere at de ikke gjorde jobben sin? Det virker som om de skal skape et inntrykk om at det var så farlig, mens frivillige hoppet i båtene sine og reddet folk. Ydmykheten er helt fraværende, og slik det nå fremkommer, kunne liv ha vært spart den siste halvtimen, sier Klomsæt.Bistandsadvokat Arne Seland er heller ikke begeistret over politiets forklaring. Heller ikke bistandsadvokatene Hege Salomon og John Christian Elden er imponert over politiets håndtering.Politidirektør Øystein Mæland sier at politiets håndtering skal evalueres.- Jeg er helt sikker på at vi vil finne ting som kunne vært gjort annerledes, og det er det sentrale spørsmålet når vi nå skal evaluere arbeidet. Det ville vært rart om vi ikke finner noen svakheter på systemnivå, sier Mæland. (©NTB)