- Mye tyder på at dette er ikke en gave, men en avtale med gjensidige forpliktelser, sier advokat Live Lindholm i AnbudsAdvokaten AS til Kommunal Rapport.Oslo kommune omtaler den planlagte skulpturparken som en gave, og i innstillingen som kommunens finanskomité behandler tirsdag, anbefales politikerne til å takke ja til gaven fra C. Ludens Ringnes stiftelse. Men det kommunen da takker ja til, er ingen gave, men en kontrakt som skulle vært utlyst, ifølge Lindholm, som har utarbeidet et notat på oppdrag fra Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergåsen.- Partene kan ikke avtale seg vekk fra dette ved å kalle avtalen en gave, dersom den i realiteten innebærer forpliktende gjenytelser fra kommunen og stiftelsen, sier Lindholm til Kommunal Rapport..Den aktuelle avtalen forplikter stiftelsen til å bruke 300 millioner kroner på å opparbeide, drifte og vedlikeholde skulpturparken. Samtidig får stiftelsen rett til å drive skulpturpark i Ekeberg-skogen og bruksrett til to kommunale boliger de neste 50 årene. Det er ikke utarbeidet noe dokument som fastslår Oslo kommunes økonomiske forpliktelser i forbindelse med skulpturparken.Dersom Oslo klages inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) i forbindelse med saken, risikerer kommunen gebyrer på 45 millioner kroner, skriver Kommunal Rapport. (©NTB)