Det viser en oversikt Aftenposten har satt opp over hvor store pengebidrag partiene har fått eller venter å få fra bedrifter, privatpersoner og organisasjoner i år.Arbeiderpartiets suverent største bidragsyter er LO som støtter Jens Stoltenbergs parti med 5 millioner kroner hvert år. Når bidragene fra Fagforbundet, Fellesforbundet og flere andre organisasjoner telles opp, ender partiet på 7.035.000 kroner. Her er ikke gaver på under 10.000 kroner tatt med.Høyre får til sammenligning 1.155.000 kroner når smågaver under 30.000 er utelatt.Senterpartiet har fått til sammen snaut 1,4 millioner kroner i år. Her kommer 1 million fra Fagforbundet. Kristelig Folkeparti har fått drøyt 1,2 millioner, og nesten alt er gitt av privatpersoner.Fremskrittspartiet har måttet nøye seg med 624.415 kroner, Sosialistisk Venstreparti 307.825 kroner mens Rødt tidligere har fått et sted mellom 150.000 og 200.000 kroner..- Man har ikke kunnet dokumentere sammenheng mellom partistøttestøtte og oppslutning ved valg. Men det har selvsagt mye å si for hva partiene kan gjøre i valgkampen. Ap stiller mye sterkere enn de øvrige partiene, konstaterer professor i statsvitenskap, Hanne Marthe Narud.Ifølge en artikkel i Dagsavisen i juni bruker Ap 13 millioner kroner på årets valgkamp, mye av dette går til de røde rosene som tradisjonen tro skal deles ut. Høyre og Frp bruker 8 millioner hver mens Sp bruker minst - bare 1 million. (©NTB)