Breivik har Geir Lippestad som hovedforsvarer og har fra før også medforsvarer Tord Jordet. Grøn ble tirsdag oppnevnt som medforsvarer nummer to, skriver VG Nett.Grøn er advokatfullmektig i Lippestads advokatfirma. Grøn ønsker ikke å kommentere saken overfor VG Nett.Ny vurdering i høstOslo tingrett gjør i et brev oppmerksom på at oppnevningen gjelder så lenge det regnes som rimelig og nødvendig.«Oppnevningen vil vurderes på ny når etterforskningen går over i en annen fase, herunder når barneavhør eller andre lignende etterforskningsskritt i det vesentligste er gjennomført», heter det i brevet.Retten antar at en ny vurdering om behovet for medforsvarer vil bli nødvendig i midten av november.