Breivik ble 25. juli varetektsfengslet i åtte uker til 26. september og ilagt fullstendig isolasjon i fire uker, fram til 22. august. Men loven gir bare adgang til å isolere i maksimalt to uker ved første fengslingsmøte, skriver Aftenposten.Tingrettsdommer Kim Heger ved Oslo tingrett innrømmer at det ble begått en feil under det lukkede fengslingsmøtet.- Det er riktig at fengslingskjennelsen inneholder en feil etter høyesterettspraksis som ingen var kjent med i rettsmøtet, sier Heger.Praksisen han henviser til gjelder en sak i 2005 der Høyesterett slo fast at det ikke er adgang til å isolere noen for mer enn to uker i første fengslingsmøte. Isolasjonsbestemmelsen åpner bare for fire ukers isolasjon «ved forlengelse av en allerede besluttet isolasjon», skrev Høyesterett for seks år siden. Dette betyr at retten ikke kan ilegge fire ukers isolasjon før tidligst i andre fengslingsmøte.Det var Oslo politidistrikt som begjærte isolasjon i fire uker. Politiadvokat Christian Hatlo viser til at politiet fikk medhold i tingretten, men han uttaler at ordlyden i loven er litt uklar.Kjennelsen ble imidlertid ikke anket. Breivik ønsket ikke å anke, opplyser hans forsvarer Geir Lippestad.Fredag er det nytt fengslingsmøte i Oslo tingrett. Spørsmålet dreier seg da utelukkende om Breivik fortsatt skal holdes isolert. (©NTB)