Breivik selv har klart uttalt via sin forsvarer at han ønsker mest mulig offentlighet rundt rettsmøtene hvor han framstilles. Politiet på andre siden frykter for Breiviks sikkerhet og for at han kan benytte møtet i retten til å gi beskjeder. I avhør har han forklart seg om to andre påståtte terrorceller som politiet fremdeles ikke har avsluttet letingen etter.- Retten legger basert på begjæringen til grunn at politiet ikke har kommet til bunns i spørsmålet om siktede kan ha hatt medhjelpere ved de to terroranslagene og at politiet holder dette åpent, skriver dommer Hugo Abelseth i kjennelsen.Også ønsket om å få stille i kjole og hvitt i retten ble avvist.- Noe legitimt behov for fremstilling i kjole og hvitt/livkjole/snippkjole er det for øvrig vanskelig å se at siktede har. Alminnelig pent antrekk er tilstrekkelig til å vise at han tar rettsprosessen på alvor, skriver dommeren i en egen kjennelse. (©NTB)