DnB NOR Markets kutter prognoser

DnB NOR Markets nedjusterer vekstprognoser etter de siste ukenes finansuro. Det ventes to renteøkninger i 2011.

Sjeføkonom Øystein Dørum - Foto: Scanpix
Politikk

DnB NOR Markets nedjusterer vekstprognosene både internasjonalt og i Norge etter de siste ukenes finansuro. Norges Bank vil likevel sette opp renten to ganger til innen utgangen av året, spår av meglerhusets i siste "Økonomiske utsikter".Veksten i norsk fastlands-BNP kuttes till 2,7 prosent i 201. I mai var estimatet en vekst på 3,1 prosent.2012-esimatet kuttes fra 3,9 til 3,6 prosent.Det understrekes at utviklingen i rentene fremover er svært usikker, men at den relativt sterke økonomiske situasjonen i Norge trolig vil føre til renteoppgang."Vi venter at neste heving kommer i oktober, og at det deretter blir økning på møtene i desember i år og i mars og juni neste år. Om ett år anslår vi dermed foliorenten til 3,25 prosent, ett prosentpoeng opp fra dagens nivå."DnB NOR Markets tror Norges Bank vil kunne kutte renten dersom uroen vedvarer og Norges nærmeste handelspartnere går inn i ny resesjon.Her er hele rapporten