Ifølge Bloomberg News viser ferske tall fra amerikanske statistikkmyndigheter at ordreinngangen for varige goder i USA steg 4,0 prosent i juli.Det var på forhånd ventet en økning på 2,0 prosent, melder TDN Finans.Ordreinngangen, eksklusive transport, viste en oppgang på 0,7 prosent.Ifølge en sammenstilling foretatt av Bloomberg News, var det ventet en oppgang i ordreinngang for varige goder på månedsbasis på 2,0 prosent, mens den var ventet ned 0,5 prosent eksklusive transport i samme periode.