Credit default swaps for gresk statsgjeld kryper oppover igjen og ligger mandag på 2.398. Det vil si at premien på å forsikre seg på tap som følge av mislighold eller kursfall ligger nær 24 prosent.Credit default swaps for Portugal, Italia, Storbritannia og Spania er blant de som stiger mest mandag, og er opp fra 3,1 - 4,65 prosent.Sannsynligheten for at Hellas skal misligholde gjelden sin er også på vei oppover igjen. Mandag ligger den igjen over 80 prosent og nær 81 prosent, i følge CMA Datavision.Venezuela føler på 2. plass med Portugal og Iraland på de to neste plassene, med en sannsynlighet for mislihold på henholdsvis 56,4 og 54,6 prosent.Spania og Italia inntar 8. og 9. plassen, med en sannsynlighet for mislighold på henholdsvis 27,6 og 27,3 prosent, i følge CMA Datavision.