Fersk rentebeslutning i boks torsdag

Renten har vært rekordlav helt siden desember 2008 og det kom heller ingen overraskelser på torsdagens rentemøte.

Politikk

Sentralbanken melder torsdag at de har besluttet å holde overnattenrenten uendret på 0,00-0,10 prosent. I tillegg utvides likviditetstiltakene i landet.Kredittprogrammet utvides med 5.000 milliarder yen til 15.000 milliarder. Tidligere torsdag har sentralbanken intervenert i valutamarkedet.Renten i Japan har nå vært 0,1 prosent siden desember 2008.