I løpet av torsdag åpner riksvei 30 gjennom Ålen sentrum, mens Svølgjatunnelen nord for Ålen er fortsatt stengt. Europavei 14 i Nord-Trøndelag er åpnet for trafikk, opplyser Statens vegvesen.- Forsikringsselskapene har så langt fått melding om mellom 450 og 500 skader etter denne ukens flom i Trøndelag. Skadeerstatningene kan komme opp i nær 100 millioner kroner, sier Tonje Westby, senior kommunikasjonsrådgiver i Finansnæringens Fellesorganisasjon - FNO.
- Høy snitterstatningAutomatisk forsikring
- Gjennomsnittserstatningen for denne flommen er relativt høy, blant annet som følge av en del omfattende skader på næringseiendom, opplyser Westby.FNO administrerer Norsk Naturskadepool, hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.I tillegg kommer erstatninger som utbetales fra Statens naturskadefond som følge av skader på broer, veier og annen infrastruktur.Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger ifølge FNO av naturskadeforsikringsloven.Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.Premien er lik uansett om du bor i en høyblokk i Oslo eller i et flom-, vind- eller rasutsatt område på Vestlandet.Naturskadepremien er for tiden 0,08 promille av brannforsikringssummen. Eksempelvis vil eieren av en bolig som er forsikret for 2 millioner kroner ifølge FNO betale 160 kroner i naturskadedekning.