Den 29 år gamle mannen med thailandsk bakgrunn er siktet for forsettlig drap. Mannen ble også ilagt brev- og besøksforbud i hele fengslingsperioden.I kjennelsen heter det at retten har tatt hensyn til at bevissituasjonen i saken er meget sammensatt og ikke trekker i entydig retning av at siktede er gjerningsmannen.Likevel kom tingretten til at det ikke er kommet fram nye opplysninger i saken som har rokket ved vurderingen om at det er skjellig grunn til mistanke av 29-åringen. Forsvareren mener det ikke er noen konkrete bevis som peker på at 29-åringen er skytteren.Ifølge Dagbladet.no har politiet funnet DNA-spor fra et av politiets hovedvitner under en av Opsahls negler. Politiadvokat Cecilie Gulnes sier at det ikke har noe å si for mistanken mot siktede. De mener vitnet har gitt indikasjoner på at 29-åringen er gjerningsmannen.- Han sier at han ikke så skuddet, men at han hørte det. Han gir en beskrivelse av siktedes bevegelser som vi mener tilsier at det er han som er skytteren. Han knytter siktede tett opp til situasjonen i det skuddene faller, sier Gulnes.