- Det ligger i min natur å tilhøre ytterkantene. Så hvis jeg skal kunne ta avstand fra min tidligere mørkeblå historie, så må jeg jo naturligvis gå lengst mulig til motsatt side, forteller Martin Brynjulfsen til avisa Nordlys.I sin tid som formann for Troms Frp kom Brynjulfsen med en rekke kontroversielle utspill. Han mente blant annet at det burde være naturlig med porno på kafeer, at Nord-Norge burde bombes med atomvåpen hvis russerne kom, samt at skattesnyltere skulle settes i arbeidsleir på Bjørnøya. Han sto også for en rekke innvandringsfiendtlige utspill.- Jeg har gått gjennom en prosess siden da. Gått livets skole. Der og da sto jeg inne for uttalelsene, siden da har jeg forandret meg kraftig. Nå har jeg mange venner blant innvandrerne. Jeg opplever dem som koselige og høflige folk, sier Brynjulfsen.Selv om han stiller til valg for Rødt for aller første gang i høst, betyr listeplass nummer 35 at han kun har mikroskopiske muligheter for å bli valgt inn i Troms fylkesting.Førstekandidat for Rødt i Tromsø, Jens Ingvald Olsen, beskriver Brynjulfsens politiske snuoperasjon som et eksempel til etterfølgelse. Førstekandidat for Troms Frp, Øyvind Korsberg, er ikke like fornøyd:- Når det gjelder Brynjulfsens krumspring sjokkeres jeg ikke av noe lengre. Skal man stille en diagnose på hans politiske karriere, må man vel hente inn spesialister innen helsevesenet for å finne en forklaring. Det skal bli lettere interessant å følge samarbeidet mellom Rødt og Brynjulfsen videre, sier Korsberg.