Handel og Kontor i Norge tar dermed stafettpinnen videre fra LOs bevilgning på 10 millioner kroner mandag og bidrar til LOs felles Utøya-konto slik at fagbevegelsen i fellesskap kan bidra så det monner til Utøya.- Handel og Kontor i Norge har et spesielt forhold til Utøya. HKs ungdommer har vært flittige brukere av Utøya, blant annet har HK Ungdoms sommerkonferanse i en rekke år vært avholdt på Utøya, sier forbundsleder Sture Arntzen. Dette har gitt forbundet et spesielt forhold til Utøya som HK setter pris på.- Vi ønsker med dette å bidra til at Utøya gjenoppbygges som en moderne leirsted for både demokratibygging og AUFs ungdommer, sier Arntzen.