I innovasjonsmeldingen som ble lagt fram tidligere i år, ble fem sektorer trukket fram som satsingsområder. Men helseindustri kan komme til som et sjette felt som bør prioriteres, sa Giske da han talte til helseindustrikonferansen i Stjørdal tirsdag.- Vi må legge til rette for kapitaltilgang og skape dynamiske klynger, utveksling mellom bedrifter og akademia. I tillegg til de andre store næringene må helseindustrien bli det sjette store satsingsområdet vårt, sa næringsministeren, ifølge Norsk Industri.Giske mener forholdene ligger godt til rette for en slik satsing.- Helseindustrien har et sterkt kompetansemiljø. Det er vekst i etterspørselen, og arbeidsplassene er høyproduktive, sa han til Dagens Medisin.Han sier regjeringen vil ta en avgjørelse i løpet av den inneværende stortingsperioden, altså i løpet av de neste to årene. (©NTB)