Gjeldsforlik besto første prøve

Et flertall av de folkevalgte i Representantenes hus i USA sluttet seg mandag kveld til et forlik om omfattende sparetiltak og en heving av gjeldstaket.

Barack Obama - Foto: AP
Politikk

I alt 269 folkevalgte stemte for kompromissforslaget, mens 161 representanter stemte mot og tre unnlot å stemme. Blant forlikets motstandere var både republikanere fra Tea Party-bevegelsen og venstreorienterte demokrater.Forslaget går nå videre til Senatet, hvor det skal tas opp til avstemning tirsdag formiddag lokal tid. Det er ventet at forslaget vil få flertall også der, og at president Barack Obama dermed vil kunne gi sin endelige tilslutning til det.Så sant det blir vedtatt i begge kamre i Kongressen, vil forliket innebære at USA unngår mislighold av sin statsgjeld.Ifølge kompromissforslaget kan USAs gjeldstak heves med 2.100-2.400 milliarder dollar fra dagens nivå på 14.300 milliarder dollar.Det eksisterende gjeldstaket ble nådd allerede i mai, og USAs finansminister Timothy Geithner har gjort det klart at den amerikanske statskassen vil gå tom den 2. august om gjeldstaket ikke blir hevet.Forliket kommer dermed i ellevte time, og uroen har den siste tida vært stor i finanssektoren så vel som blant amerikanske politikere.Den hevingen av gjeldstaket som Kongressen nå legger opp til, vil imidlertid innebære at behovet vil være dekket fram til begynnelsen av 2013.Dermed kan Obama stille til gjenvalg i 2012 uten å måtte bekymre seg for en ny debatt om USAs gjeldstak før valget.