Hagen ble for første gang valgt inn i daværende Oslo formannskap i 1979. Med unntak av en periode på 80-tallet var han vanlig medlem av Oslo bystyre fram til 2003.Det siste året Frp-nestoren satt i bystyret, møtte han ikke opp én eneste gang, viser Dagbladets gjennomgang av møteprotokollene.Også tidligere år markerte han seg med et av de laveste frammøtene i Oslo-politikkens historie.Nå ber Hagen hovedstaden om fornyet tillit og lover å skjerpe seg.- Denne gangen kommer jeg til å skjøtte mitt verv på en ordentlig måte. Det har jeg aldri sagt at jeg har forsøkt å gjøre tidligere. Da satt jeg jo på Stortinget samtidig. Jeg gjorde jobben min internt i partiet og i gruppemøtene, sier Hagen.En gjennomgang av møteprotokollen viser at flere av møtene Haget skulket, ble holdt i Stortingets over tre måneder lange sommerferie.