Det var under et besøk i Gågata i Fredrikstad lørdag at Hagen la fram sitt forslag. Han mener at Norge bør bruke mer av oljeformuen til investeringer innenlands. Han sa at det bør settes av 50 milliarder kroner mer av oljeformuen hvert år fram til år 2020, skriver Fredriksstad Blad.- Vi kunne bygge ny firefelts veitunnel mellom Østfold og Vestfold og firefelts motorvei videre til Stavanger, sa Hagen.Han forutsetter at norske anleggsarbeidere settes i sving først, men foreslår at utenlandske arbeidere deretter kan settes inn.- For ikke å skape press i økonomien kunne vi fly inn arbeidere fra Spania, der det er 20 prosent arbeidsledighet, til brakkebyer ved Rygge. De kunne arbeide lange skift på sitt hjemlands tarifflønn før de ble sendt tilbake. Slik bygget vi ut Nordsjøen dere, sa Hagen til stor applaus.Men LO som hadde valgkampstand lenger nede i gaten jublet ikke.- Vi tar fullstendig avstand fra den arbeidslivspolitikk Hagen står for. Dette er ulovlig i forhold til arbeidsmiljøloven, sa LO-leder i Fredrikstad, Tore Leif Gundersen.Gundersen kaller en slik løsning for «sosial dumping av verste sort».- Vi har allerede en stor arbeidsinnvandring til Norge og de skal ha like lønns og arbeidsvilkår som norsk arbeidskraft, sa Gundersen. (©NTB)